Uw externe- vertrouwenspersoon en adviseur op het gebied van PSA- risico’s en beheersing.

Welkom bij Helderheid

Uw extern vertrouwenspersoon en adviseur over psychosociale arbeidsbelasting.

Helderheid biedt u en uw medewerkers toegang tot gecertificeerde en geregistreerde vertrouwenspersonen.

Wij voorzien ook in voorlichting voor medewerkers, OR, management of directie over ongewenste omgangsvormen en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) binnen uw organisatie.

“Waar vertroebeling is opgetreden, biedt Helderheid uitkomst. “

Met Helderheid als extern vertrouwenspersoon kiest u voor een partner die u helpt om psychosociale arbeidsbelasting binnen uw bedrijf te beheersen zodat uw mensen mentaal veilig en gezond kunnen werken. 

Een kwart van de werkenden heeft weleens te maken met pestgedrag, blijkt uit nieuw onderzoek van het CNV. De coronacrisis lijkt daarbij niet te helpen: een vijfde geeft aan dat de werksfeer slechter is sinds de crisis. Thuiswerken geeft pesters vrij spel: “Een sneer uitdelen of iemand juist negeren is via de computer makkelijk gedaan.”