Uw externe- vertrouwenspersoon en adviseur op het gebied van PSA- risico’s en beheersing.

De werknemer

Een prettige werkomgeving begint bij helderheid en veiligheid. Ongewenst gedrag heeft invloed op je werkplezier, gevoel van veiligheid en algemeen functioneren. 

Onder ongewenst gedrag verstaan we:                       

  • (seksuele) Intimidatie
  • Pesten
  • Geweld
  • Problemen veroorzaakt door werkdruk

Als je tijdens je werk te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen, kun je doorgaans binnen je organisatie terecht. Maar wanneer dit gedrag juist door collega’s en of leidinggevende(n) wordt vertoond, is het lastig om hier melding van te doen. Hierbij kunnen wij je ondersteunen.

Wanneer de organisatie waar jij werkzaam bent, Helderheid heeft ingeschakeld als jou vertrouwenspersoon kun je contact opnemen met ons.

Bij ons kun je melding doen van ongewenste omgangsvormen, of integriteitskwesties. We maken een afspraak om het probleem helder te krijgen, en bespreken daarna de verschillende opties en consequenties. Zodat jij hierin voor jou de beste keuze kunt maken. Er wordt niets ondernomen waar jij niet achter staat, en je collega’s en/ of leidinggevende(n) worden niet op de hoogte gesteld van ons contact. De vertrouwenspersoon heeft hierin een beroepsgeheim. 

Melding doe je door telefonisch contact op te nemen met ons of per mail contact te leggen. 

Tel: 0618852260 (tijdens kantooruren)                                                                  Email: info@helderheidwerkt.nl (buiten kantooruren)