Uw externe- vertrouwenspersoon en adviseur op het gebied van PSA- risico’s en beheersing.

De werkgever

Binnen uw bedrijf kunt u te maken krijgen met pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, en agressie en zelfs geweld. De gevolgen van deze ongewenste omgangsvormen liegen er niet om: menselijk leed, verloop, verlies in productiviteit, verzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid. Vanuit de Arbowet bent u als werkgever verplicht om aandacht te besteden aan deze onderwerpen, in de wet psychosociale arbeidsbelasting genoemd.

Uit onderzoek is gebleken dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon zeer effectief is in het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Door ongewenste omgangsvormen aan te pakken kunt u vervelende, persoonlijke gevolgen voorkomen.

De vertrouwens persoon van Helderheid ondersteund uw medewerkers met een hulpvraag op het gebied van ongewenste omgangsvormen of integriteit binnen uw organisatie. Wij analyseren de hulpvraag, adviseren de medewerker over de verschillende opties, en verwijzen eventueel door naar andere professionele hulpverleners. Hierbij gaat altijd de voorkeur uit naar het intern oplossen van het probleem. Helderheid biedt naast vertrouwenspersonen, ook ondersteuning in beheersing van psychosociale arbeidsbelasting door het geven van voorlichting en adviseren over protocollen en beleid.

Wettelijke verplichtingen als werkgever
De ARBO-wet stelt dat elke bedrijf vanaf 1 medewerker, verplicht is om psychosociale arbeidsbelasting het hoofd te bieden. Dit kan op verschillende manieren, maar het onderwerp moet beschreven zijn in het beleid. 

Een organisatie zal PSA ook in de RI&E moeten opnemen. Een manier om aan deze regelgeving te voldoen, is het aanstellen van een vertrouwenspersoon.